Home > Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
vakantiehuis LA CAPRIOLA
- versie 1.4 - 02 januari 2017

1. Aanvraag tot reservering

Een aanvraag tot reservering wordt standaard maximaal twee dagen in optie genomen. Wanneer er binnen die twee dagen geen definitieve reservering heeft plaatsgevonden behoudt de verhuurder zich het recht voor om de woning aan een andere partij te verhuren.

2. Reservering

Uw reserveringsaanvraag is defintief zodra die door ons schriftelijk, d.w.z. per e-mail, aan u is bevestigd.

3. Betaling en akkoord met voorwaarden

De definitieve bevestiging, zoals omschreven in Art. 2. Reservering, verplicht u om binnen 14 dagen 50% van het totaalbedrag aan ons over te maken. De overige 50% dient u uiterlijk drie weken vóór datum van aankomst te hebben voldaan. Last minutes, d.w.z. binnen drie weken vóór de begindatum van uw verblijf, dienen meteen bij reservering 100% betaald te worden.
Door de betaling van uw bijdrage voor de huur van ons vakantiehuisje gaat u automatisch akkoord met de ALGEMENE VOORWAARDEN vakantiehuis LA CAPRIOLA - versie 1.3 - 17 januari 2014

4. Annulering door huurder

Bij annulering door de huurder tot drie weken vóór datum van aankomst vindt er 50% restitutie van het totaalbedrag plaats. Dat wil zeggen, wannneer op het moment van annnulering door de huurder het totaalbedrag betaald is. Is er op moment van annulering slechts 50% van het totaalbedrag betaald, dan volgt er geen restitutie. Bij annulering binnen drie weken vóór datum aankomst vindt geen restitutie meer plaats. Wij raden u aan een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

5. Annulering door verhuurder

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan verhuurder de reservering opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: - dat het huisje niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door (natuur)rampen) - dat het huisje niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van het huis door de verhuurder) of een dubbel geplaatste reservering. In dit geval gaat verhuurder over tot terugstorting van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde huurkosten zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor de kosten van eventuele diensten door de (mede)huurder zelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets, autohuur, bootovertocht, bus-/treinreizen e.d.).

6. Beschikbaarheid

De woning is beschikbaar van zaterdag t/m zaterdag. In overleg zijn eventueel andere dagen mogelijk. Aankomst na 16.00 uur, vertrek vóór 10.00 uur.

7. Waarborgsom

Bij aankomst betaalt u € 150,- borg die u bij vertrek weer terug ontvangt, mits er niets vermist of door u beschadigd is tijdens uw verblijf. Bij evt. schade of vermissing wordt de borg in zijn geheel geincaseerd.

8. Aansprakelijkheid

U logeert in onze woning op eigen risico, d.w.z. wij, de eigenaren van het huis La Capriola, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de door u geleden schade en of letsel opgelopen in ons huis of op ons terrein, in welke vorm dan ook.
Binnen de meet & greet geboden hulp en ondersteuning tijdens de gehele periode van uw verblijf in ons huis,

is de partij die de meet & greet opvang, hulp en ondersteuning uitvoert zowel als de eigenaren van het huis La Capriola, op geen enkele manier aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van de binnen de meet & greet geleverde hulp en ondersteuning.

Bij schade aan onze eigendommen hoger dan het bedrag van de borg, treed de Algemene Wet op Aansprakelijkheid in werking en kan de schade afgehandeld worden via de Aansprakelijkheidsverzekering.

9. Gebruik

U bent van harte welkom gebruik te maken van ons huis La Capriola voor de duur van uw verblijf. Het ter beschikking stellen en het gebruik van La Capriola geschiedt op grond van wederzijds vertrouwen en respect voor onze eigendommen. U dient in dat verband de inventaris van het huis in dezelfde staat achter te laten zoals u het aantrof ten tijde van uw aankomst. Het wordt op prijs gesteld aangebrachte (kleine) schade direct te melden bij de eigenaar van La Capriola.

10. Bijkomende kosten

Eindschoonmaakkosten € 50,- worden direct bij reservering in rekening gebracht.

11. Huisdieren en roken

La Capriola is geheel rookvrij. Roken is derhalve niet toegestaan in en om de woning. Huisdieren zijn in principe niet toegestaan of eventueel wel toegestaan na overleg.

12. Aantal personen

De woning is geschikt voor verblijf van maximaal 5 personen. Het is niet toegestaan met meer dan 5 personen in de woning te logeren.

13. Geen rechten ontlenen

Aan de informatie, foto's, afbeeldingen en doorlinks zoals vermeld op de website capriola.nl kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
update 02 januari 2017
by Elise Bakker Grafisch Ontwerp.